1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego redshop.pl. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawienia oraz usunięcia swoich danych osobowych.

2.Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Joy Center z siedzibą w Lesznie, ul. Zielona 19A, 64-100 Leszno, NIP: 6972126223, REGON: 300167469

3.Dane osobowe zbierane przez Joy Center. za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO.

4.Joy Center dokłada szczególnych starań do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

5.Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku: a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży.

6.W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
-  imię i nazwisko,
- adres e-mail,
- dane adresowe,
- kod pocztowy i miejscowość,
- kraj,
- ulica wraz z numerem domu/mieszkania,
- numer telefonu.

Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie.

7.W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
- imię i nazwisko,
- adres e-mail,
- dane adresowe,
- kod pocztowy i miejscowość,
- kraj,
- ulica wraz z numerem domu/mieszkania,
- numer telefonu.

8.W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
- firmę Przedsiębiorcy,
- numer NIP.

9.Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

10.Państwa dane osobowe  będą przetwarzane w następujących celach:

a) wykonania umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych w serwisie www.redshop.pl - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt - RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych podczas składania zamówienia będzie skutkowało niemożliwością jego realizacji  w tym wykonania zobowiązań, przyjętych przez Joy Center w ramach zawieranych z Państwem umów;

c) marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt - RODO - prawnie uzasadnionego interesu Joy Center, do czasu zakończenia umowy  lub złożenia sprzeciwu;

d) finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt - RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

f) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt - RODO - prawnie uzasadnionego interesu Joy Center, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

e) prowadzenia procesów reklamacyjnych –  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt - RODO - prawnie uzasadnionego interesu Joy Center, przez okres 3 lat od zakończenia umowy.

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, providerzy płatności on-line, firmy informatyczne obsługujące sklep redshop.pl

11.Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych);  posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z punktem obsługi klienta w sklepie stacjonarnym lub wysyłając maila na adres: info@redshop.pl Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

12.Sklep internetowy używa plików cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedającemu na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedający wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu.

13.Joy Center zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Witryna stosuje certyfikat SSL.

14.W sprawach dotyczących danych osobowych skontaktować można się:
a) listownie na adres: Joy Center Zielona 19A, 64-100 Leszno, Polska
b) e-mailowo: info@redshop.pl
c) telefonicznie: + 48 65 520 28 34

15.Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018 r.

logo

Wysyłkowy sklep z akcesoriami erotycznymi.

Czy jesteś pełnoletni?

TAK, mam 18 lat
WCHODZĘ
Nie mam 18 lat
REZYGNUJĘ


Serwis zawiera materiały o treści erotycznej

Wchodząc dalej oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią i chcesz oglądać materiały o treści erotycznej z własnej, nieprzymuszonej woli. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób czy ich opiekunów, które odwiedziły serwis podając niezgodne z prawdą dane, że są pełnoletnie